Afwikkeling nalatenschap of erfenis

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. Om iemands leven na overlijden af te sluiten, dienen alle schulden en bezittingen afgewikkeld te worden.
Zuiver & beneficiair aanvaarden en verwerpen
Wanneer u erfgenaam bent in een nalatenschap, kunt u op drie manieren hierop reageren.
U kunt de nalatenschap:
 
  • Zuiver aanvaarden
Wanneer u zuiver aanvaardt, dan treedt u van rechtswege in alle rechten en plichten van de overledene. Dit wil zeggen dat u ter grootte van uw erfdeel ook aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Gebruik deze manier alleen wanneer u zeker weet dat de bezittingen groter zijn dan de schulden.
 
  • Beneficiair aanvaarden (= aanvaarden onder het voorrecht van een boedelbeschrijving)
Wanneer u niet zeker weet of de bezittingen groter zijn dan de schulden, kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U aanvaardt dan onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Aan een beneficiaire aanvaarding - die door alle erfgenamen samen moet gebeuren - stelt de wet een aantal eisen. Zo dient u een verklaring bij de rechtbank te laten registreren en dient de nalatenschap beneficiair afgewikkeld te worden. Zolang u er over nadenkt om beneficiair te aanvaarden, mag u zich niet als erfgenaam gedragen. U mag geen spullen meenemen (zelfs geen foto's) en niet in de auto van de overledene rijden. Laat u zich in elk geval goed voorlichten door een notaris:
 
  • Verwerpen
Wanneer u zeker weet dat de nalatenschap negatief is en dus alleen uit schulden bestaat, kunt u de erfenis verwerpen. Uiteraard kunt u ook om andere redenen de nalatenschap verwerpen. In dat geval zullen anderen uw erfdeel erven. Mocht uiteindelijk niemand de erfenis aanvaarden, dan vervalt de nalatenschap aan de Staat.
Wanneer u de erfenis verwerpt, moet u dit laten registreren via een verklaring bij de rechtbank. Ook hier geldt dat u zich goed moet laten informeren door een notaris.